عضویت در خبرنامهاخبار و اطلاعیه

1396/07/19 دستورالعمل فارسی تست پیرووات;
1396/01/30 پانزدهمین کنگره بین المللی ارتقاء خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانwww.iqctehran.ir" " در 31 فروردین 1396 ;;
1395/01/15 چهاردهمین کنگره بین المللی ارتقاء خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانwww.iqctehran.ir" " در 31 فروردین 1395 ;


طراحی و توسعه وب سایت و نرم افزار تحت وب